Bc. Aleš Rajdlík

Bachelor's thesis

Srovnávací studie produktů živelního pojištění pojistitelů působících na pojistném trhu v České republice

Comparative study of products of insurance against natural hazards which are acting on insurance market in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou živelního pojištění jako základního pilíře nabídky majetkového pojištění pojistitelů působících na území České republiky. Problematika je nazírána z pohledu klienta, podnikatele, přičemž se zabývá kvalitou pojistných produktů z hlediska podmínek pojištění a poměru ceny a kvality pojistné ochrany. Bakalářská práce vychází z dostupných pramenů, které se zabývají …more
Abstract:
This Bachelor work grapple with problems of insurance against damage as a basic pillar of supply of underwriters general insurance business which works at the Czech Republic area. Problems are observed from the clients view, enterprisers view whereas they put mind to quality of insurance products in the term of insurance conditions and proportion of price and quality. The Bachelor work comes up from …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2008
  • Supervisor: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Reader: Dr. Milan Hradec

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní