Bc. Kateřina Havlíčková

Master's thesis

Efektivita reklamní kampaně inzerované v televizním vysílání

The Efficiency of an Advertising Campaign Aired on Television
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Efektivita reklamní kampaně inzerované v televizním vysílání“ je zaměřena na problematiku inzerování reklamy v televizi. Televizní vysílání je z hlediska účinnosti reklamy nadále jednou z nejvýznamnějších možností pro prezentaci reklamních sdělení. Tato práce popisuje vztahy mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, které se do procesu zveřejňování reklamních spotů sdružených …more
Abstract:
The master thesis called “The efficiency of an advertising campaign aired on television” is focused on broadcast advertising on TV. In terms of advertising efficiency, television broadcast continues to be one of the most important ways to present advertisements. The thesis describes relations between individual stakeholders that take active part in the process of publishing advertising spots associated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze