Mgr. Kateřina Záleská

Bakalářská práce

Klasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí

Classification of images using artificial neural networks
Anotace:
Tématem této práce je klasifikace obrazů pomocí umělých neuronových sítí, které v poslední době nacházejí stále větší uplatnění. Úvodní část se zaměřuje na klasifikaci obrazových dat a popis principů vybraných klasifikačních metod. Dále se práce věnuje pouze jediné metodě, a to umělý neuronovým sítím (UNS). V úvodu popisu neuronových sítí je představena základní jednotka sítí – matematický model neuronu …více
Abstract:
The thesis is focused on the classification of images using artificial neural networks, whose application is recently increasing. First part of this thesis is devoted to the classification of image data and to the description of the principles of selected classification methods. It’s than focused on one particular method – artificial neural networks (ANN). The beginning of the description of neural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta