Matěj LINART

Bakalářská práce

Akutní respirační stavy u dětí předškolního věku - znalost první pomoci u rodičů

Acute respiratory illnesses in preschool children - first-aid knowledge among parents
Anotace:
Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. Teoretickou část tvoří čtyři kapitoly. První pomoc, záchranná zdravotnická služba, akutní respirační stavy u dětí a kardiopulmonární resuscitace. Začátek tvoří popis a legislativa týkající se první pomoci a informace o záchranné zdravotnické službě. Rozsáhlý celek tvoří samotné akutní respirační stavy u dětí stavy. Vdechnutí cizího tělesa, tonutí a tři nejčastější …více
Abstract:
The thesis is divided into two main parts. The theoretical part consists of four chapters: First aid, A&E (Accident and Emergency), and Acute Respiratory Conditions in children and Cardiopulmonary resuscitation. The beginning of the description and legislation regarding first aid and emergency medical information service. Extensive unit itself consists of acute respiratory conditions in children states …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LINART, Matěj. Akutní respirační stavy u dětí předškolního věku - znalost první pomoci u rodičů. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář