Theses 

Kriminalita v IT – Bc. Martin Kozák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Bc. Martin Kozák

Bakalářská práce

Kriminalita v IT

Criminality in IT

Anotace: Bakalářská práce se věnuje zmapování hlavních druhů IT kriminality, především zmapování typických trestných činů v této oblasti a jejich trestně-právních aspektů. V první části se autor zaměřil na historický vývoj kriminality v oblasti počítačového software a hardware.Ve druhé pak zmapoval a popsal typické druhy trestné činnosti v oblasti IT, profily typických pachatelů a způsoby odhalování nejčastějších trestných činů. Třetí část obsahuje přehled a shrnutí příslušných zákonných norem aplikovatelných pro tento druh trestné činnosti, a to z pohledu právních úprav v České republice a v Evropské unii.

Abstract: This bachelor´s thesis contains the overview of IT crime,particularly mapping of the typical criminal offenses and their legal aspects. The first part is focused on the historical time-line progression of computer crime in the area of software and hardware. The second part contains the map and description of typical types of computer crime offenses, typical culprits profiles and ways of detection for most common offenses. The third section contains the overview and summary of the relevant legal standards applicable to this type of crime, in the perspective of law for Czech Republic and European Union.

Klíčová slova: počítač, internet, hacker, cracker, warez, trestný čin, počítačová kriminalita, computer, crime offense, computer crime

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Pavel Zelenka
  • Oponent: doc. JUDr. Miroslava Vráblová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 01:31, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz