Bc. Lenka Fialová

Bachelor's thesis

Styl vedení jako faktor rozvoje podřízených

Leadership style as a factor in staff development
Abstract:
Bakalářská práce je věnována tématu styl vedení jako faktor rozvoje podřízených. Jejím cílem je analýza používaných stylů vedení manažerů ve vybrané organizaci a zhodnocení jejich role v procesu rozvoje podřízených a navržení konkrétních doporučení pro zvýšení rozvoje lidských zdrojů. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce zaměřena na …more
Abstract:
This Bachelor work is deducated to leadershipd style as a factor in staff development subject with a view to a concrete company. It is aimed at analyse a current situation in the surveyed company and a proposition of concrete recommendation for higher human resources development. The Bachelor work is divided into 2 parts: theoretical and practical. The theoretical part is focused on characteristics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2011
  • Supervisor: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Smutný, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta