Bc. Andrea Horváthová

Bakalářská práce

Akcie a jejich druhy

Stocks and its Types
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat akcie a uvést členění dle jejich druhů. Nastíněn byl i historický vývoj a uvedení cenných papírů. Zmíněny byly také změny nového občanského zákoníku, které nám přinesly malé úpravy těchto cenných papírů. Akcie jsou velmi diskuto-vané téma, jak pro obchodníky v zahraničí, tak i na území České republiky, i to byl jeden z důvodů, proč jsem si zvolila právě toto téma …více
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze shares and state break down according to their types. There is also indicated the historical development and introduction of the securities. I’ve mentioned changes of the new civil code of law, which brought us some minor changes in these securities. Shares are a highly discussed topic not only for businessman abroad but also for those in the Czech Republic, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Martin Steininger
  • Oponent: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma