Bc. Martina Lancová

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole

Burn-out syndrome in a profession of teaching in a kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole. Dále pak o zátěžových a protektivních faktorech, které mají vliv na psychologickou, tělesnou i sociální rovinu člověka. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o základních poznatcích o syndromu vyhoření, dovídáme se o symptomech a průběhu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a burn-out syndrome in a profession of teaching in a kindergarten and then also with stressors and protective factors, which have an influence on psychological, physical and social level of person. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter is about basic knowledge of burn-out syndrome, we …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pre-school and After-school Education / Pre-school Teacher Training