Bc. Martina Lancová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole

Burn-out syndrome in a profession of teaching in a kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření v profesi učitelství v mateřské škole. Dále pak o zátěžových a protektivních faktorech, které mají vliv na psychologickou, tělesnou i sociální rovinu člověka. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o základních poznatcích o syndromu vyhoření, dovídáme se o symptomech a průběhu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a burn-out syndrome in a profession of teaching in a kindergarten and then also with stressors and protective factors, which have an influence on psychological, physical and social level of person. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is divided into four chapters. The first chapter is about basic knowledge of burn-out syndrome, we …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy