Bc. Shyngys Bolatov

Bakalářská práce

Evaluation of company’s reliabilities and suggestion of optimal way of Financing

Evaluation of company’s reliabilities and suggestion of optimal way of Financing
Anotace:
Účelem bakalářské práce je analýza podstaty zdroje financování společnosti a návrh optimálního způsobu financování společnosti. Bylo by nutné prokázat znalosti a schopnosti studenta získané v průběhu bakalářského studia. Informace použité pro teoretickou i praktickou část jsou převzaty z vhodných knih, webového zdroje a statistické databáze a zpráv publikovaných společností. Výše uvedené informace …více
Abstract:
The purpose of the bachelor thesis is analyzing the essence of the source of financing of the company and suggestion of an optimal way of financing for the company. It would be done to demonstrate the knowledge and abilities of the student gained throughout the Bachelor studies. The information used for both theoretical and practical parts are taken from appropriate and suitable books, web-source, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Eva Kostikov, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Kalinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní