Theses 

Hodnocení strategií vodárenských společností a hledání možnosti vzniku synergických efektů – Bc. Tereza Baráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Baráková

Diplomová práce

Hodnocení strategií vodárenských společností a hledání možnosti vzniku synergických efektů

Assessment of strategies of water supply companies and search for possible formation of synergy effects

Anotace: Předmětem této diplomové práce je vyhodnocení strategie konkrétní společnosti působící v oboru vodovodů a kanalizací. Práce je rozdělena na tři části. Obecná část se zabývá strukturou vodárenství České republiky, popisuje význam strategického řízení v organizacích, důležitost investičního rozhodování a vysvětluje pojem synergie. Aplikační část je věnována problematice vodárenství a představení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Na základě analýzy investičního programu je vyhodnocena úspěšnost plnění strategie společnosti a je navržen scénář vývoje pro další roky. Současně jsou popsány vzniklé synergické efekty. V třetí části jsou interpretovány výsledky řešených problémů.

Abstract: The subject of this thesis is evaluation of strategy of selected company operating in the field of water supply and sewerage systems. The work is divided into three parts. General part deals with structure of waterworks industry in the Czech Republic, describes the importance of strategic management in organizations and investment decisions and explains the concept of synergy. Application part dedicates to waterworks industry issues and presents company called Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Based on the analysis of the investment program, the success of strategy performance is evaluated together with presented scenario for the next years. At the same time there are described the existing synergistic effects. The results are presented in the third part.

Klíčová slova: Financování, hodnocení, investiční činnost, investiční plánování, strategie společnosti, synergie, vodohospodářská infrastruktura, vodovody a kanalizace. Financing, evaluation, investment activity, investment planning, business strategy, synergy, water management infrastructure, water and sewerage.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ilona Válková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz