Zuzana KRAUSOVÁ

Bakalářská práce

Anglická slovotvorba se zaměřením na latinské morfémy (průzkum moderní angličtiny)

English word formation with the focus on Latin morphemes (a survey of modern English)
Abstract:
The Industrial Revolution, which took place between the 18th and 19th century, brought with it significant progress and many new discoveries, which resulted in the need for new words. The new words were created using the process of borrowing, derivation or conversion. These types of word formation process have been described in the theoretical part, by elaborating literary sources from the perspective …více
Abstract:
V období od 18. do 19. století probíhala průmyslová revoluce, která přinesla řadu nových objevů a pokroků, což mělo za následek potřebu vzniku nových slov. Tato nová slova vznikala za použití procesů přejímání, derivace nebo konverze. Tyto procesy tvorby slov byly popsány v teoretické části prostřednictví zpracování literárních zdrojů z pohledu lingvistiky. Takto vzniklá slova lze sledovat v literárních …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Šteklová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAUSOVÁ, Zuzana. Anglická slovotvorba se zaměřením na latinské morfémy (průzkum moderní angličtiny). Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta