Mgr. Michal GRÉČ

Diplomová práce

Softcomputing a bioinformatika

Softcomputing and bioinformatics
Anotace:
Tato práce poukazuje na význam metod softcomputingu v bioinformatice. Úvodní kapitoly jsou věnovány základním principům a pojmům z oblasti bioinformatiky a softcomputingu. Kapitoly 3 a 4 obsahují rešeršní část zaměřenou na použití evolučních algoritmů v bioinformatice, kde byly prezentovány typické úlohy (zarovnávání a porovnávání DNA, RNA a proteinových sekvencí; mapování genů na chromozómech; hledání …více
Abstract:
The main part of this thesis documents the philosophy and terms from bioinformatics and softcomputings. Introductory chapters are dedicated to basic principles and concepts of bioinformatics and softcomputing. Chapters 3 and 4 contain the search focused on the use of evolutionary algorithms in bioinformatics, where typical problems were presented (alignment and comparison of DNA, RNA and protein sequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Zveřejnit od: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GRÉČ, Michal. Softcomputing a bioinformatika. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy