Diana KHYSHCHENKO

Bakalářská práce

Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta (retrospektivní studie). Zdroje stresu u studentů studijního oboru všeobecná sestra, ergoterapie a fyzioterapie na odborné praxi

Mentorship in the teaching of professional training from the student's point of view (retrospective study). Sources of stress in students of general nursing, ergotherapy and physiotherapy in professional practice
Anotace:
Úvod: Stres je obzvláště důležitou otázkou ve vzdělávání zdravotnických pracovníků, protože má potenciál snižovat kvalitu studia a výkonu studentů. Během odborné praxe jsou na studenty kladeny velké fyzické a psychické nároky a často mohou být příčinou vzniku stresu, nebo mohou způsobit nechuť k výkonu zdravotnické profese. Cíl práce: Zjistit, jaké zdroje stresu vnímají studenti v době odborné praxe …více
Abstract:
Introduction: Stress is a particularly important issue in the education of health professionals because it has the potential to reduce the quality of study and performance of students. During practical training, students are faced with great physical and psychological demands and they often can be the cause of stress or to dislike the performance of the healthcare profession. Aim of the work: to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Madarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KHYSHCHENKO, Diana. Mentorství ve výuce odborné praxe z pohledu studenta (retrospektivní studie). Zdroje stresu u studentů studijního oboru všeobecná sestra, ergoterapie a fyzioterapie na odborné praxi. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.