Bc. Šimon Kendra

Bakalářská práce

Prožívání krize v tranzici do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů po migraci za studiem

Experiencing crisis in transition into young adulthood among college students after study migration
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá krizí v období tranzice do mladé dospělosti u vysokoškolských studentů a vlivem migrace za studiem na její prožívání. Práce shrnuje poznatky o vynořující se dospělosti, tranzici do mladé dospělosti a krizi jako psychologickém konstruktu. Výzkumný soubor tvořilo 92 studentů ve věku 19 až 22 let (M = 20,2; sd = 0,97), z toho 71,7 % tvořily ženy (N = 66). Respondenti …více
Abstract:
The bachelor diploma thesis deals with crisis in transition into young adulthood among college students and impact of study migration on the experience. Thesis sums up previous findings on emerging adulthood, early adult transition and crisis as a psychological construct. The sample consisted of 92 students aged 19 to 22 (M = 20,2; sd = 0,97), out of which 71,7 % were females (N = 66). Respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Maarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta