Ing. Klára Zpěváková

Diplomová práce

Politika bydlení seniorů v ČR a SR

Seniors housing policy in the Czech Republic and Slovak Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Politika bydlení seniorů v ČR a SR“ je zhodnotit politiku bydlení seniorů ve vybraných zemích. Teoretická část se věnuje bytové politice obecně a vymezení cílové skupiny seniorů. Druhá a třetí část, které se týkají konkrétní situace v ČR a SR, se nejprve stručně zmiňují o věkové struktuře obyvatel a možnostech bydlení seniorů, a následně se zaměřují na strategické dokumenty …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Seniors Housing Policy in the Czech Republic and the Slovak Republic” is to evaluate seniors housing policy in the selected countries. Theoretical part engages in housing policy in general and the definition of target group of seniors. The second and third part, which relate to the specific situation in the Czech Republic and the Slovak republic, refer to age structure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta