Theses 

Stává se životní prostředí v ČR luxusním statkem? – Bc. Iveta Vrobelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Iveta Vrobelová

Bakalářská práce

Stává se životní prostředí v ČR luxusním statkem?

Is environment in the Czech Republic becoming a luxury good?

Anotace: Cílem této bakalářské práce je představit koncept EKC a na základě analýzy relevantních indikátorů zodpovědět otázku, zda je tento efekt pozorovatelný i v ČR, či zda se v kontextu EKC dosud nejedná o dostatečně vyspělou ekonomiku. Práce předkládá vysvětlení pojmu statek v ekonomické teorii, s důrazem na statek luxusní a jeho vztah k životnímu prostředí. Nezbytnou součástí práce je představení teorie EKC, jež přisuzuje kvalitě životního prostředí vlastnosti statku luxusního. Praktická část práce zkoumá environmentální výdaje v ČR jako proxy ukazatel EKC v souvislosti s HDP.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to present the concept of EKC and to analyze the relevant indicators to answer the question, whether the effect is obvious even in the Czech Republic or whether the EKC is not a sufficiently developed economy. The paper presents an explanation of the concept of a good in economic theory with emphasis on luxury goods and its relation to the environment. An essential part of the work is the introduction of the EKC theory, which attributes the quality of the environment to the characteristics of luxury. The practical part examines environmental expenditures in the Czech Republic as a proxy EKC indicator in relation to GDP.

Klíčová slova: Luxusní statek, EKC, životní prostředí, HDP, výdaje na ochranu životního prostředí, Luxury goods, Environment, GDP, Environmental protection expenditures

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:22, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz