Bc. Iveta Vrobelová

Bakalářská práce

Stává se životní prostředí v ČR luxusním statkem?

Is environment in the Czech Republic becoming a luxury good?
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit koncept EKC a na základě analýzy relevantních indikátorů zodpovědět otázku, zda je tento efekt pozorovatelný i v ČR, či zda se v kontextu EKC dosud nejedná o dostatečně vyspělou ekonomiku. Práce předkládá vysvětlení pojmu statek v ekonomické teorii, s důrazem na statek luxusní a jeho vztah k životnímu prostředí. Nezbytnou součástí práce je představení teorie …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to present the concept of EKC and to analyze the relevant indicators to answer the question, whether the effect is obvious even in the Czech Republic or whether the EKC is not a sufficiently developed economy. The paper presents an explanation of the concept of a good in economic theory with emphasis on luxury goods and its relation to the environment. An essential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Struk
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta