Bc. Jan HUBÁČEK

Master's thesis

Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny

Assessment of decomposition of feces of bovine by means of methods of analytical chemistry with focus on the gases
Abstract:
Chov hospodářských zvířat ovlivňuje významně životní prostředí; tato diplomová práce je zaměřena na plyny vyprodukované při chovu dobytka, podmínky ovlivňující jejich emise a možnosti kvantifikace. V rámci této práce bylo navrženo a zprovozněno zařízení umožňující měření plynů uvolňujících se při rozkladu výkalů dobytka, spolu s fyzikálními podmínkami rozkladu. Zařízení bylo navrženo tak, aby pracovalo …more
Abstract:
Livestock farming significantly influences the environment. This thesis is focused on gases produced during cattle breeding, conditions influencing their emissions and possibilities of quantification. Within this work, a device for measuring gases released during decomposition of cattle faeces, together with physical conditions of decomposition, was designed and made operational. The device was designed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUBÁČEK, Jan. Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / field:
Ecology and Environmental Protection / Analytical Environmental Chemistry and Toxicology