Bc. Jan HUBÁČEK

Master's thesis

Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny

Assessment of decomposition of feces of bovine by means of methods of analytical chemistry with focus on the gases
Anotácia:
Chov hospodářských zvířat ovlivňuje významně životní prostředí; tato diplomová práce je zaměřena na plyny vyprodukované při chovu dobytka, podmínky ovlivňující jejich emise a možnosti kvantifikace. V rámci této práce bylo navrženo a zprovozněno zařízení umožňující měření plynů uvolňujících se při rozkladu výkalů dobytka, spolu s fyzikálními podmínkami rozkladu. Zařízení bylo navrženo tak, aby pracovalo …viac
Abstract:
Livestock farming significantly influences the environment. This thesis is focused on gases produced during cattle breeding, conditions influencing their emissions and possibilities of quantification. Within this work, a device for measuring gases released during decomposition of cattle faeces, together with physical conditions of decomposition, was designed and made operational. The device was designed …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČEK, Jan. Analyticko-chemické hodnocení přirozeného rozkladu fekálií domácího skotu s důrazem na produkované plyny. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Ecology and Environmental Protection / Analytical Environmental Chemistry and Toxicology