Mgr. Petra Malcová

Bakalářská práce

Právo a morálka - právní moralismus

Law and morality - legal moralism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem morálky a práva, který vymezuji pomocí základních pojmů, jako jsou společenská morálka, přirozené právo, právní moralismus, legitimita, pluralismus. Ve druhé části se zabývám vztahem práva a morálky konkrétně ve vztahu k homosexualitě. Je zde vysvětlen pojem homosexualita, nastíněn historický vývoj jak v oblasti právní, tak v oblasti morální. Zmíněny jsou důležité …více
Abstract:
This thesis deals with the relationship of morality and justice, which I define using basic concepts such as social morality, natural law, legal moralism, legitimacy, pluralism. In the second part the thesis deals with the relationship between law and morality, specifically in relation to homosexuality. It explains the concept of homosexuality, outlines the historical development of both the legal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta