Věra SZKANDEROVÁ

Bakalářská práce

Příprava anizotropních nanočástic stříbra a studium jejich katalytické účinnosti

Synthesis of anisotropic silver nanoparticles and study of their catalytic efficiency
Anotace:
Cílem této bakalářské práce byla příprava anizotropních nanočástic stříbra a nanokompozitu Ag@ZrO2. Anizotropní nanočástice byly připraveny dvoustupňovou redukcí pomocí borohydridu sodného a hydrazinu za přítomnosti hydrogencitranu draselného. Nanokompozitní částice Ag@ZrO2 s obsahem anizotropních částic stříbra byly připraveny stejnou redukční metodou v prostředí nanočástic ZrO2. Připravené disperze …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was the preparation of anisotropic silver nanoparticles and Ag@ZrO2 nanocomposites. These anizotropic nanoparticles were prepared in a two step reduction with sodium borohydride and hydrazine in the presence of potassium hydrogencitrate dihydrate. Nanocomposite particles of Ag@ZrO2 containing anisotropic silver particles were prepared by the same reduction method in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZKANDEROVÁ, Věra. Příprava anizotropních nanočástic stříbra a studium jejich katalytické účinnosti. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Aplikovaná chemie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses skrnl3 skrnl3/2
9. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
9. 5. 2016
Marklová, E.
10. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.