Jan Richtr

Diplomová práce

Čas a zvuk ve filmu

Time and sound in cinema

Anotace:
Tématem této diplomové práce je vnímání času v audiovizuálním díle.Zvláštní pozornost je zde věnována zvukové složce audiovizuálního díla, z jejížperspektivy je na fenomén času nahlíženo. Nejprve nás stručně seznamuje s tím,jak se vyvíjelo chápání času v rámci filozofického kontextu. Další část pakpředstavuje film jako médium, které ze své formální podstaty přináší novépodněty, které dále rozvíjejí …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is perception of time within theaudiovisual work. Particular attention is paid to the audio component of theaudiovisual work, from which perspective is seen the phenomenon of time. Firstthere is briefly introduced understanding of time evolved within the philosophicalcontext. The next part presents film as a medium that, from its formal nature,brings new impetus that …více
 

Klíčová slova

filmová teorie

Klíčová slova

audiovizuální tvorba

Klíčová slova

zvuková dramaturgie

Klíčová slova

zvuk (film)

Klíčová slova

filozofické aspekty

Klíčová slova

čas
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 10. 2017
  • Vedoucí: Jakub KUDLÁČ
  • Oponent: Pavel REJHOLEC

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 1. 2018 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna