Theses 

Analysis of Customers' Satisfaction in the Interhotel Moskva, a.s. – Bc. Veronika ŽERTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika ŽERTOVÁ

Bakalářská práce

Analysis of Customers' Satisfaction in the Interhotel Moskva, a.s.

Analysis of Customers' Satisfaction in the Interhotel Moskva, a.s.

Abstract: This bachelor thesis deals with problems of the analysis of customers{\crq} satisfaction with services in the Interhotel Moskva a.s., Zlín. The aim of this bachelor thesis is to analyze the customers{\crq} satisfaction with the quality of provided services by hotel Moskva Zlin, especially with room equipment and services connected with accommodation. In theory I elaborate resources from literature connected with services, customers, marketing research, and customers{\crq} satisfaction. Analysis contains more information about the company; however, the most important part is a conducting survey of customers{\crq} satisfaction with hotel Moskva accommodation services through questionnaires, interviews and observation. According to results of the survey I give recommendations for changes of hotel room equipment which should improve customer satisfaction.

Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy spokojenosti zákazníků Interhotelu Moskva a.s, Zlín. Cílem je analyzovat současnou spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb hotelu Moskva, konkrétně s vybavením hotelového pokoje a se službami spojenými s ubytováním v hotelu. V teoretické části zpracovávám literaturu týkající se služeb, zákazníků, marketingového výzkumu a spokojenosti zákazníků. Praktická část zahrnuje informace o hotelu Moskva, avšak nejdůležitější je část, která se týká marketingového průzkumu spokojenosti zákazníků s hotelem Moskva. Na základě výsledků průzkumů navrhuji změny v hotelovém vybavení, které by zvýšili spokojenost zákazníků.

Keywords: Marketingový výzkum, marketing služeb, spokojenost zákazníků, výzkum pomocí dotazníků

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010
  • Identifikátor: 11255

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petra Kressová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11255 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ŽERTOVÁ, Veronika. Analysis of Customers' Satisfaction in the Interhotel Moskva, a.s.. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:57, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz