Theses 

Vliv úrovně soutěže na výkon ve specifickém únavovém protokolu u juniorských hokejistů – Martin KVAPIL

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Martin KVAPIL

Bachelor's thesis

Vliv úrovně soutěže na výkon ve specifickém únavovém protokolu u juniorských hokejistů

Anotácia: Bakalářská práce je psána s cílem zhotovení a ověření specifického únavového protokolu v utkání juniorských hráčů ledního hokeje. Cílem práce bylo provést analýzu herního výkonu v utkání ledního hokeje, vytvořit vhodný únavový protokol a zanalyzovat vliv soutěže na výkon hráčů. Výzkumný soubor tvořili hráči dvou juniorských týmu. V prvé řadě junioři HC Olomouc, jenž soutěží v juniorské extralize. Dále pak tým hráčů HC Slovan Moravská Třebová, kteří jsou v juniorské krajské lize. U obou týmů byl proveden zátěžový test s cílem vyhodnotit připravenost na herní výkon juniorských hráčů na jednotlivých postech. S ohledem na rozdílnost dvou soutěží jsme srovnali tyto dva týmy mezi sebou. Výsledky měření mohou na základě této práce sloužit jako agility pro další rozvoj výzkumu v této oblasti.

Abstract: Bachelor's thesis is written with the aim of making a specific verification protocol fatigue in the match junior ice hockey players. The aim was to analyze the gaming performance in a game of ice hockey, to create a suitable fatigue protocol and analyze the impact of competition on the players' performance. The research group consisted of two junior players teams. First of all juniors HC Olomouc, who competes in the Junior Extraliga. Furthermore, a team of players HC Slovan Moravská Třebová who are in the county junior league. For both teams was conducted stress test to assess readiness for game performance junior players at various positions. Given the diversity of the two competitions, we compared these two teams among themselves. Measurement results can be based on that work to serve as the agility to further develop research in this area.

Kľúčové slová: lední hokej, vnější zatížení, vnitřní zatížení, RSA, výkon, testování

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://portal.upol.cz/wps/PA_StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=193846 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

KVAPIL, Martin. Vliv úrovně soutěže na výkon ve specifickém únavovém protokolu u juniorských hokejistů. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 00:17, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz