Bc. Dana Tesárková

Diplomová práce

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy

Measurement and evalution of company's financial stability and performance
Anotace:
Abstrakt V diplomové práci jsou aplikovány metody měření finanční stability a výkonnosti v podmínkách společnosti MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o. za období 2005 – 2009, které jsou současně vyhodnoceny v kontextu hospodářských výsledků čtyř vybraných konkurenčních společností. Teoretická část práce shrnuje poznatky o metodách pro měření finanční stability a výkonnosti podniku a o metodách …více
Abstract:
Abstract The thesis deals with methods for measurement of financial stability and performance of the company MAN užitková vozidla Česká republika spol. s r.o. in the period 2005 – 2009. The results of methods application are evaluated and compared with the results reached by four selected company´s market competitors. The theoretical part of thesis summarizes methods applied for measurement of company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní