Ing. Simona Martinková

Diplomová práce

Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te

Crystal growth in undercooled melts of Se-Te system
Anotace:
Tématem této práce je studium růstu krystalů ve skelném systému Se1-xTex, kde x je 0,1; 0,2 a 0,3. Růst krystalů v objemových vzorcích byl pozorován pomocí optického mikroskopu vybaveného kamerou snímající obraz v infračervené oblasti. Vzorky byly připraveny izotermní temperací. Z experimentálních dat byly určeny rychlosti růstu krystalů při zvolených teplotách. Kombinací růstových dat s viskozitními …více
Abstract:
The aim of this thesis is study of the crystal growth in glassy system Se1xTex, where x is 0,1; 0,2 and 0,3. The crystal growth in bulk samples was observed by optical microscope equipped with camera working in infrared region of spectrum. Samples were prepared by isothermal annealing. The crystal growth rates were calculated from the experimental data at chosen temperatures. Crystal growth data were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jana Shánělová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Martinková, Simona. Růst krystalů v podchlazených taveninách systému Se-Te. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Technická fyzikální chemie