Mgr. Kamila Ivančová

Master's thesis

Postavení, úkoly a pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů

The Office for Personal Data Protection - Position, Objectives and Powers
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje otázce Úřadu pro ochranu osobních údajů, jeho postavení, úkolům a pravomocím. Problematiku řeší ve světle nového obecného nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR, které upravuje mj. jak postavení Úřadu, tak jeho činnost. Práce porovnává ustanovení obecného nařízení a dosud účinného zákona o ochraně osobních údajů a hodnotí jejich soulad. Pozornost je …more
Abstract:
This Master‘s thesis focuses on a question of the Office for Personal Data Protection, its position, objectives and powers. It deals with the issue in the light of the new General Data Protection Regulation known under the abbreviation GDPR, which, among other things, regulates the position of The Office and its activities. The work compares provisions of the general regulation and the Data Protection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Anna Chamráthová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta