Bc. Kamila Marešová

Diplomová práce

Analýza výsledků Cíle 3/Ziel 3 v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v programovacím období 2007/2013

Analysis of the results of the program Cíl3/Ziel 3 in the Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge in the programming period 2007/2013
Anotace:
Přeshraniční spolupráce je jednou z významných složek v procesu evropské integrace. Je zajímavé, že grantová politika Evropské unie v této oblasti se rozvíjela ještě v období, kdy se teprve Česká republika připravovala na vstup do EU. Byl to především program PHARE CBC, který byl po vstupu České republiky do EU nahrazen programem Interreg 3A. Tato finanční podpora byla zaměřena na řešení společných …více
Abstract:
Cross-border cooperation is one of the important components in the process of European integration. It is interesting that the grant policy of the European Union in this area boomed during the times when the only Czech Republic preparing to join the EU. It was mainly PHARE CBC program, which was after the Czech Republic to the EU superseded by Interreg 3A. This financial support was focused on solutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní