Lenka LAPÁČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Výstupy předškolního vzdělávání v oblasti jazyka a řeči u dětí z věkově homogenních a heterogenních tříd mateřských škol

Outputs of Pre-school Education in the Field of Language and Speech of Children from Homogeneous and Heterogeneous Classes in Kindergarten
Anotace:
Cílem práce je zjistit, v jaké míře dosahují děti očekávaných výstupů RVP PV v oblasti jazyka a řeči při ukončení předškolního vzdělávání a jaké jsou rozdíly mezi dětmi z věkově homogenních a heterogenních tříd městských mateřských škol. Teoretická část se zabývá vývojem jazyka a řeči, možnostmi narušení komunikační schopnosti v předškolním období, dále rozvíjením jazyka a řeči v mateřské škole a hodnocením …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the extent to which children achieve the expected outputs from Framework educational programme for pre-school education in language and speech at the end of preschool education and what are the differences between children within the age of homogeneous and heterogeneous classes of urban kindergartens. The theoretical part deals with the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PaedDr. Alena Váchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAPÁČKOVÁ, Lenka. Výstupy předškolního vzdělávání v oblasti jazyka a řeči u dětí z věkově homogenních a heterogenních tříd mateřských škol. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses sl3trm sl3trm/2
28. 3. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28. 3. 2014
Bulanova, L.
28. 3. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.