Mgr. Petr Koubek, Ph.D.

Disertační práce

Subjektivní teorie řídící jednání učitelů: vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů

Teachers‘ subjective theories guiding their behaviour: a multiple case study in the context of teachers’ professional development
Anotace:
Záměrem disertační práce je ilustrovat na čtyřech zkoumaných případech učitelek občanské výchovy jejich subjektivní teorie týkající se smyslu a cíle vyučovacího předmětu a psychodidaktické transformace těchto cílů v příležitosti k učení žáků. Subjektivní teorie představují kognitivní struktury, které jsou relativně stabilní, a ačkoliv je jejich nositel nemá často verbalizovány a tudíž ani zvědomeny …více
Anotace:
umožňuje díky vzorku učitelek shrnout v závěrečné fázi disertační práce poznatky případových studií také v dynamickém smyslu. Vzorek je utvořen dvěma velmi zkušenými učitelkami (15 a více let praxe), jednou se zhruba desetiletou praxí a současně s praxí výuky na vysoké škole a jednou učitelkou začínající. Ve shodě s výzkumem subjektivních teorií se ukázalo, že subjektivní teorie, které ovlivňují jednání …více
Abstract:
The doctoral thesis presents four cases of civics teachers with the aim to illustrate their subjective theories concerning the meaning and goal of the subject taught and the psycho-didactic transformation of these goals into realised opportunities for pupils' learning. Although the bearer of subjective theories representing relatively stable cognitive structures is often unaware of them, they guide …více
Abstract:
o very experienced teachers with at least 15 years of experience, one with about ten years of experience and at the same time with teaching practice at a university and one novice teacher. The doctoral thesis findings confirm in all four cases the main findings of the previous research on subjective theories: the teachers' actions are especially influenced by those subjective theories that are central …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 11. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D., prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta