Bc. Kateřina Trnková

Diplomová práce

Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky

Education of Unacompanied Children/Non-citizens in the Czech republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifickou skupinou nezletilých bez doprovodu na území České republiky. První kapitola teoretické části diplomové práce je zaměřena na právní postavení dítěte v migrační situaci, dále na právní postavení nezletilých bez doprovodu v kontextu mezinárodně-právních předpisů, zejména Úmluvy o právech dítěte, práva Evropské unie a právního řádu České republiky. Druhá kapitola teoretické …více
Abstract:
This graduation theses focuses on the issue of a specific kind of unaccompanied minors or separated children in the territory of the Czech Republic. The first chapter in the theoretical part of my work aimes towards legal status of a child in the migration and towards legal status of unaccompanied minors in the context of International Law, especially the Convention on the Rights of the Child, European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 26. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Trnková, Kateřina. Vzdělávání nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu na území České republiky. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe