Bc. Věra Miklová

Bakalářská práce

Diplopie – diagnostika a terapie

Diplopia - diagnostics and therapy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na diplopii u dospělých osob, především na její diagnostiku a terapii. V první části je popsána anatomie a fyziologie očí, následuje dělení diplopie, kde je zmíněna i možná příčina diplopie. Dále je popsáno několik vyšetřovacích metod. Jsou zde uvedeny metody pro vyšetření jak pohyblivosti očních svalů, tak i pro vyšetření nervové dráhy. V poslední části jsou popsány možnosti …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on diplopia in adults, especially in the diagnosis and therapy. The first part describes the anatomy and physiology of the eye, further there is division diplopia, where is mentioned possible cause of diplopia. It is also described several methods of examination. There are methods to investigate the mobility of eye muscles, as well as examination of neural pathways. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Jeřábková
  • Oponent: Mgr. Lucie Patočková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie

Práce na příbuzné téma