Michaela Bosáková

Bakalářská práce

Možnosti využití časových řad ekonomických ukazatelů podniku Partners Financial Services, a.s.

Possibilities of utilizing time series of economic indicators of the company Partners Financial Services, a. s.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj situace poradenské společnosti Partners Financial Services, a. s. s predikcí jejího budoucího vývoje ukazatelů v čase. V práci jsou implementovány vhodné ekonomické a statistické metody a postupy, pomocí kterých lze zhodnotit postavení společnosti ve finančním sektoru. Její součástí jsou ekonomická východiska, struktura finančního sektoru, popis finančního poradenství …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the development of the situation of the consultant company Partners Financial Services with prediction of the future development of its indicators depending on time. The thesis takes into consideration suitable economic and statistical methods, which can be used for evaluation of the company's position in the financial sector. The work contains economical solutions, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Gurinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bosáková, Michaela. Možnosti využití časových řad ekonomických ukazatelů podniku Partners Financial Services, a.s.. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika