Vít Štrupl

Doctoral thesis

Využití statistických a geostatistických metod pro hodnocení vlivu těžby a úpravy antimonových rud v milešovském revíru.

Application of Statistical and Geostatistical Methods for Assessment of Mining and Processing Impact in the Milešov Antimony Ores District.
Anotácia:
Předložená disertační práce se zabývá tématem moderního zpracování údajů o úložných místech těžebních odpadů na lokalitě Milešov za využití statistických a geostatistických metod. Milešovský rudní okrsek je součástí krásnohorského zlatonosného rudního revíru. Ve druhé polovině 19. století zde byly těženy po dobu zhruba dvaceti let antimonové rudy. Po těžbě a úpravě zde zůstaly mohutné haldy a menší …viac
Abstract:
The thesis deals with the modern processing of data on the disposal sites of mining waste at Milešov (district Příbram) using statistical and geostatistical methods. In the Milešov neighborhood has been mined and processed antimony ores for about twenty years in the second half of the 19th century. After this period there left large heaps and small sludge pond. In 1988 was this locality sampled and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2018
  • Vedúci: František Staněk
  • Oponent: Ladislav Vizi, Mirko Vaněček, Josef Honěk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava