Bc. Hana Rejfková

Master's thesis

Saúdská Arábie a její vliv na světovou ekonomiku

Saudi Arabia and its Impact on World Economy
Abstract:
Tato diplomová práce popisuje Saúdskou Arábii a její vliv na světovou ekonomiku, včetně vysvětlení důležitých pojmů a souvislostí potřebných k porozumění této problematiky. Zpočátku se práce zabývá popisem historických událostí, které předcházely vzniku Saúdské Arábie a hodnocením současného ekonomického a politického systému země. Dále se pojednává o úloze ropy v ekonomice Saúdské Arábie a jejích …more
Abstract:
This thesis describes the Saudi Arabia and its impact on the world economy, including an explanation of important terms and context needed to understand this issue. Initialy the thesis deals with the description of historical events that preceded the formation of Saudi Arabia and assessment of the current economical and political system of the country. It also discusses the position of oil in the economy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Leopold Tanner, MSc.
  • Reader: Ing. Pavlína Mazancová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS