Petr SCHWARZ

Bakalářská práce

Marketing sportovní organizace

Marketing of Sports Organization
Anotace:
Tato práce je zaměřena na specifickou oblast marketingu neziskové sportovní organizace pracující s dětmi a mládeži. Práce analyzuje marketingové aktivity, cílové skupiny a konkurenci organizace. Součásti práce je kvalitativní výzkum, který identifikuje klíčové faktory ovlivňující činnost organizace. Praktická část zpracovává plán dlouhodobé udržitelnosti, který se opírá o vícezdrojové financování a …více
Abstract:
This work is focused on a marketing of a specific area of non-profit sports organizati-on which is working with children and young people. This document analyzes marketing activities, target groups and competition organization. Part of this work is also qualitative research which identifies key factors affecting activity of the organization. The practical part handles the long-term sustainability plan …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWARZ, Petr. Marketing sportovní organizace. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe