Mgr. Zuzana Sedláčková

Bakalářská práce

Výměnný obrázkových komunikační systém u dítěte s poruchou autistického spektra

The Picture Exchange Communictaion System of child with disorder of autistic spectrum
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá využitím Výměnného obrázkového komunikačního systému u dítěte s poruchou autistického spektra. V teoretické části je pojednáno o problematice autismu, etiologii poruchy, triádě postižení, dále o významu komunikace, alternativní a augmentativní komunikaci, o metodice VOKS – je popsáno všech sedm výukových lekcí a čtyři lekce doplňkové. V praktické části je uvedena …více
Abstract:
Annotation The thesis deals with the usaje of The Picture Exchange Communication Systém by the boy with disorder of autistic spectrum. In the theoretical part there are specified problems of autism, its etiology, triad of impairments, then the meaning of communication, alternative and augmentative communication, and the metodology of PECS – its seven tutorial issues and four additional ones. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta