Mgr. Zuzana Sedláčková

Bachelor's thesis

Výměnný obrázkových komunikační systém u dítěte s poruchou autistického spektra

The Picture Exchange Communictaion System of child with disorder of autistic spectrum
Abstract:
Anotace Bakalářská práce se zabývá využitím Výměnného obrázkového komunikačního systému u dítěte s poruchou autistického spektra. V teoretické části je pojednáno o problematice autismu, etiologii poruchy, triádě postižení, dále o významu komunikace, alternativní a augmentativní komunikaci, o metodice VOKS – je popsáno všech sedm výukových lekcí a čtyři lekce doplňkové. V praktické části je uvedena …more
Abstract:
Annotation The thesis deals with the usaje of The Picture Exchange Communication Systém by the boy with disorder of autistic spectrum. In the theoretical part there are specified problems of autism, its etiology, triad of impairments, then the meaning of communication, alternative and augmentative communication, and the metodology of PECS – its seven tutorial issues and four additional ones. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta