Bc. Eva Slouková

Bakalářská práce

Marketing charitativního projektu v rámci neziskové organizace

Marketing of Charity Project in Non-Profit Organization
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zmapování poznatků o marketingu neziskové organizace při konání konkrétního charitativního projektu. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se dané problematiky marketingu neziskového sektoru. Následně byly informace zhodnoceny a byly použity k vytvoření konkrétní charitativní akce s cílem darování vybraného výtěžku předem zvolené instituci.
Abstract:
Purpose of the Bachelor thesis was based on a focus on the case study how to market a specific nonprofit charity project. Theoretical part contained detailed information about the problematic of nonprofit organization’s marketing. Sequentially, the information was evaluated and was used to creation of a concrete charity project. The purpose of the charity project was to donate a specific pre-chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pruša
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií