Bc. Tomáš Hrdý

Diplomová práce

Stanovení maximálního spiroergometrického výkonu a maximální transportní kapacity pro kyslík u pacientek s kardiovaskulárním onemocněním před a po kardiovaskulární rehabilitaci

Determination of maximum spiroergometric performance and maximum aerobic capacity in patiens with cardiovascular disease before and after cardiac rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo zhodnotit efekt 3 měsíční ambulantní řízené kardiovaskulární rehabilitace v rámci II. fáze rehabilitace pacientů s kardiovaskulárním onemocněním na vybraných parametrech tělesné výkonnosti a aerobní kapacity u souboru 10 žen s kardiovaskulárním onemocněním. Průměrný věk pacientek byl 63,5 ± 9 let. Průměrná ejekční frakce levé komory srdeční byla 55,9 ± 9,6%. K testování vybraných …více
Abstract:
The aim of this master thesis was to evaluate the effect of 3-month controlled outpatient cardiac rehabilitation within II. phase of the rehabilitation of patients with cardiovascular disease on the selected parameters of physical performance and aerobic capacity in a group of 10 women with cardiovascular disease. The mean age of the patients was 63,5 ± 9 years. The mean ejection fraction of the left …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta