Michal Brabec

Diplomová práce

Zavedení alternativních pohonů pro distribuční vozidla v městské logistice

Introduction of alternative drives for distribution vehicles in urban logistics
Anotace:
Diplomová práce na téma „Zavedení alternativních pohonů pro distribuční vozidla v městské logistice“ se zabývá situací distribuční společnosti, která uvažuje o přechodu na alternativní pohony u provozovaných distribučních vozidel. V diplomové práci jsou posouzena nejdůležitější kritéria výběru vozidel, z hlediska výhodnosti, výkonnosti a celkové kvality přepravy zboží v městské logistice. Pomocí rozhodovacích …více
Abstract:
The thesis on theme "The introduction of alternative gear for distribution vehicles in City logistics" is about distribution company, which is thinking about transformation of their distribution vehicles to alternative gear. There is review of the most important criteria of vehicle selection in this thesis. Theese criterias are economical and ecological advantages and disadvantages of this type of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: prof.Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Zákorová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2018 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola logistiky o.p.s.