Bc. Daniel Svěchota

Diplomová práce

Zavedení nového energetického nápoje na český trh

Introduction of a new energy drink to the Czech market
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu zavedení přírodního energetického nápoje na český trh. Práce se nejdříve zabývá teoretickými informacemi z oblasti marketingu, které jsou nezbytné k porozumění části praktické. Ta je rozdělena analýzu trhu s energetickými nápoji v České republice a preference spotřebitelů a výstupem této části je zhodnocení potenciálu přijmutí nového výrobku. Druhou část tvoří …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to the subject of introducing a natural energy drink to Czech market. As first are described theoretical marketing informations which are essential to understanding practical part of diploma thesis. This writing is parted into energy drinks market analysis and consumer prevalences and the result of this part is evaluation of possibility to introduce new product to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Helena Cetlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS