Bc. Dagmar Štěpánková

Diplomová práce

Adaptační proces zaměstnanců

The Adaptation Process of Employees
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem nových zaměstnanců s důrazem na učení a vzdělávání zaměstnanců během procesu. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část charakterizuje adaptační proces zaměstnanců, jeho cíle, fáze aktéry a roviny a proces učení a vzdělávání v kontextu adaptačního procesu. Empirická část prezentuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit jak …více
Abstract:
This Diploma thesis is focused on the adaptation process of new employees with emphasis on learning and employee education during the process. The work is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part describes the adaptation process of employees, its goals, participants and parts and the process of learning and education in the context of the adaptation process. The empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta