Stanislav Tripes

Diplomová práce

Informační systémy pro sportovní kluby

Information Systems for Sports Clubs
Anotace:
Cílem práce je seznámit se se současnou situací informačních systémů pro sportovní kluby. Získat ucelený přehled o jejich druzích, vhodnosti některých z nich právě pro tyto organizace. Specifickou cílovou skupinou jsou vysokoškolské sportovní kluby. Tato práce ukazuje na jejich potřeby s ohledem na velikost klubu a jeho aktivity, získané pomocí průzkumu. V praktické části je podrobně představen informační …více
Abstract:
The goal of this work is to acquaint with the current situation of information system for sportclubs. To get a comprehensive overview of their species, the suitability of some of them just for these organizations. Specific target group is university sports clubs. This work shows for their needs with regard to the size of the club and its activities, obtained through the survey. The practical part is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2011
  • Vedoucí: Jiří Přibil
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28467

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management