Kateřina WIELGUSOVÁ

Bakalářská práce

Vliv nádorového supresoru BRCA1 na opravu poškozené DNA.

Influence of the tumour suppressor BRCA1 to repairing damaged DNA.
Anotace:
Nádorový supresorový gen BRCA1 se nachází na dlouhém raménku 17. chromozomu. Kódovaný protein disponuje různými funkcemi. Zapojuje se do řízení buněčného cyklu, ubiquitinace proteinů nebo transkripční regulace. Podílí se také na opravě poškozené DNA a tím udržuje stabilitu genomu. Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat poznatky o funkci proteinu BRCA1 a vytvoření literární rešerše. Část práce se …více
Abstract:
The tumour suppressor gene BRCA1 is located on the long arm of the 17th chromosome. The encoded protein has different functions. It is involved in cell cycle control, protein ubiquitination and transcriptional regulation. It is also involved in the repairing of damaged DNA, thereby maintaining genomic stability. The aim of this thesis was to find evidence of the BRCA1 functions and create a literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WIELGUSOVÁ, Kateřina. Vliv nádorového supresoru BRCA1 na opravu poškozené DNA.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta