Bc. Jaroslava Gregorová

Bakalářská práce

The Concept of Disguise in Shakespeare's Tragedy Hamlet, the Prince of Denmark on the background of the crisis of Humanism and Renaissance in England

The Concept of Disguise in Shakespeare's Tragedy Hamlet, the Prince of Denmark on the background of the crisis of Humanism and Renaissance in England
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá jedním z Shakespearových nejpoužívanějších dramatických prostředků, konceptem převleku, se zaměřením na tragédii Hamlet, princ dánský. Snaží se prozkoumat využití konceptu převleku v této tragédii na pozadí historické krize humanismu a pozdní renesance. Práce začíná krátkým popisem převleků v renesanci, renesanční společnosti a v jejích pravidlech, a využitím převleku v alžbětinském …více
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on one of Shakespeare's dramatic means used in many of his works, the phenomenon of disguise, with focus on the tragedy Hamlet, Prince of Denmark. It examines the utilization of the concept of disguise in that tragedy on the background of the historical crisis of Humanism and the Late Renaissance. The paper commences with a brief description of the disguise in the Renaissance …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk