Bc. Jaroslava Gregorová

Bachelor's thesis

The Concept of Disguise in Shakespeare's Tragedy Hamlet, the Prince of Denmark on the background of the crisis of Humanism and Renaissance in England

The Concept of Disguise in Shakespeare's Tragedy Hamlet, the Prince of Denmark on the background of the crisis of Humanism and Renaissance in England
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá jedním z Shakespearových nejpoužívanějších dramatických prostředků, konceptem převleku, se zaměřením na tragédii Hamlet, princ dánský. Snaží se prozkoumat využití konceptu převleku v této tragédii na pozadí historické krize humanismu a pozdní renesance. Práce začíná krátkým popisem převleků v renesanci, renesanční společnosti a v jejích pravidlech, a využitím převleku v alžbětinském …more
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on one of Shakespeare's dramatic means used in many of his works, the phenomenon of disguise, with focus on the tragedy Hamlet, Prince of Denmark. It examines the utilization of the concept of disguise in that tragedy on the background of the historical crisis of Humanism and the Late Renaissance. The paper commences with a brief description of the disguise in the Renaissance …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Reader: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - English Language