Bc. Miroslav Sobocik

Diplomová práce

Analýza globálního hodnotového řetězce textilního průmyslu se zaměřením na Bangladéš

Analysis of the global value chain in the textile industry focused on Bangladesh
Anotace:
Cílem práce je vytvoření analýzy globálního hodnotového řetězce textilního průmyslu s důrazem na mezinárodní dělbu práce. Analýza má část globální, která identifikuje jednotlivé aktivity řetězce, geografickou lokaci světové produkce, spotřeby a obchodních toků a vztahů firem v mezinárodním prostředí. Lokální část analýzy se soustředí na světovou pozici, kterou v tomto řetězci zaujala Bangladéš a faktorů …více
Abstract:
Purpose of the work is creation of global value chain analysis in the textile industry emphasized on international division of labour. Analysis consists of global part, which identifies particular activities of the chain, geographical location of global production, consumption and commercial flows, and firm relationships within an international environment. Local part of the analysis focuses on world …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta