Bc. Miroslav Sobocik

Master's thesis

Analýza globálního hodnotového řetězce textilního průmyslu se zaměřením na Bangladéš

Analysis of the global value chain in the textile industry focused on Bangladesh
Abstract:
Cílem práce je vytvoření analýzy globálního hodnotového řetězce textilního průmyslu s důrazem na mezinárodní dělbu práce. Analýza má část globální, která identifikuje jednotlivé aktivity řetězce, geografickou lokaci světové produkce, spotřeby a obchodních toků a vztahů firem v mezinárodním prostředí. Lokální část analýzy se soustředí na světovou pozici, kterou v tomto řetězci zaujala Bangladéš a faktorů …more
Abstract:
Purpose of the work is creation of global value chain analysis in the textile industry emphasized on international division of labour. Analysis consists of global part, which identifies particular activities of the chain, geographical location of global production, consumption and commercial flows, and firm relationships within an international environment. Local part of the analysis focuses on world …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta